آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/12/12 12:14

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵

برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ نیاز است تا سازمان های آموزشی برخی از موارد را در سازمان خود حذف کنند و برخی الزامات مهم را جایگزین آن کنند.
اولین کار برای اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ این است که تمامی روش های سنتی آموزشی را که در گذشته پایبند آن بودند را ترک کنند. مثلا در استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ بحث مقدار کیفیت آموزش به کمیت سازمان اهمیت پیدا می کند و اگر نیاز باشد باید افراد بیشتری را در این زمینه استخدام کرد. اما برای گرفتن گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ تنها این مورد کافی نیست و نیاز است تا سازمان ها روش های امروزی را در قبال مدیریت ارتباط با مشتریان انجام دهند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :